Điều khoản

I. Điều khoản sử dụng dịch vụ
Chúng tôi cung cấp các chủ đề liên quan xung quanh cuộc sống hàng ngày và mọi cá nhân đều có thể sử dụng các sản phẩm tài liệu có trên website. Khi truy cập vào tài khoản để sử dụng thì người dùng cần đáp ứng các quy định sử dụng dịch vụ khi sử dụng các tài liệu của chúng tôi. Khi có bất cứ một thay đổi hay chỉnh sửa nào đều sẽ có những thông báo chi tiết tới người dùng hoặc công bố rõ ràng trên website.

II. Đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ
Khi đã đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ trên Học Tốt, bạn phải tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi của mình. Người sử dụng cần đăng nhập tài khoản để sử dụng tất cả tính năng của Học Tốt một cách tốt nhất. Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, chúng tôi yêu cầu tất cả người sử dụng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của người sử dụng mà không cần thông báo cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của người sử dụng khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống. Nếu bạn phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất. Trong trường hợp có những link website khác không thuộc sở hữu của chúng tôi và việc khi bạn truy cập vào có thể dẫn tới rủi ro không đang có thì bạn phải tự chịu trách nhiệm này.

III. Quyền sử dụng của thành viên
Tất cả người sử dụng đã đăng ký thành viên của Học Tốt có quyền sử dụng toàn bộ các chức năng mà chúng tôi cung cấp. Khi sử dụng các chức năng được cung cấp bởi Học Tốt, chúng tôi đề nghị thành viên tuyệt đối tuân thủ các quy định về việc cung cấp, trao đổi thông tin được đề cập dưới đây. Tất cả những nội dung đăng tải từ người sử dụng trái với quy định sử dụng sẽ bị xóa mà không cần báo trước bởi Ban quản trị, cũng như có thể dẫn đến việc đình chỉ sử dụng tài khoản của người sử dụng. Thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được chúng tôi giữ an toàn tuyệt đối, chúng tôi cam đoan không sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng vào bất kỳ mục đích thương mại nào.